Hopp over navigasjon

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Dedicated SQL pool with Transparent Encryption.

Sist oppdatert: 14.01.2022

Creates a SQL Server and a Dedicated SQL pool (formerly SQL DW) with Transparent Data Encryption.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
sqlServerName The SQL Logical Server name.
sqlAdministratorLogin The administrator username of the SQL Server.
sqlAdministratorPassword The administrator password of the SQL Server.
databasesName The name of the Database.
transparentDataEncryption Enable/Disable Transparent Data Encryption
capacity DW Performance Level expressed in DTU (i.e. 900 DTU = DW100c)
databaseCollation The SQL Database collation.
location Resource location

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/sql-data-warehouse-transparent-encryption-create/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/sql-data-warehouse-transparent-encryption-create/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer