Continuous Deployment to VM Scale Sets with Jenkins and Spinnaker

Sist oppdatert: 15.02.2017

Deploys instances of Spinnaker and Jenkins CI tools configured to target the Azure platform onto a Linux VM in Azure

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
spinnakerDnsPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Spinnaker Virtual Machine.
jenkinsDnsPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Jenkins Virtual Machine.
vmUserName Login user name for the spinnaker VM.
vmPassword Login password for the spinnaker VM.
servicePrincipalClientId Client ID of the Azure AD application that has rights to spinnaker.
servicePrincipalClientSecret Client Secret of the Azure AD application that has rights to spinnaker.
keyVaultAccountName Name of your KeyVault account.
OracleUserName Name of your Oracle Account used to download the JDK.
JenkinsUserName Name of your Jenkins User account.
JenkinsPassword Password of your Jenkins User account.
AptlyRepoName A repository with that name will be created locally on the Jenkins VM with Aptly. Aptly is a tool for Debian repository management
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Bruke malen

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/spinnaker-jenkins-to-vmss/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell
Kommandolinje
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/spinnaker-jenkins-to-vmss/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer