Hopp over navigasjon

Deploy Solace Message Router(s) onto Azure Linux VM(s)

Sist oppdatert: 26.06.2018

Deploy either a standalone Solace Message Router or a three node High Availability cluster of Solace Message Routers onto Azure Linux VM(s)

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
storageAccountName Unique DNS Label for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
securityGroupName Security group defined to support VMR default message vpn ports
dnsLabelForPublicIP Unique DNS Label for the Public IP used to access the Virtual Machine.
centOSVersion The Centos version for deploying the Docker containers. This will pick a fully patched image of this given Centos version. Allowed values: 7.2, 7.3
vmSize The size of the VM. Requires at lest 2 cores and 4GB of memory. Allowed values: DS2_V2, F2S
solaceVMR_URI The URI location of the Solace VMR Docker container tarball
deploymentModel Deploy three node ha cluster or single node
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/solace-message-router/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/solace-message-router/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer