Hopp over navigasjon

Create a SLURM cluster on SLES 12 HPC SKU

Sist oppdatert: 28.08.2018

Creates a SLURM HPC cluster running SLES 12. This cluster is ready to run Intel MPI workloads when used with A8 or A9 VMs.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
dnsPrefix Unique public dns prefix where the master node will be exposed
adminUsername User name for the Virtual Machine. Pick a valid username otherwise there will be a BadRequest error.
adminPassword Admin password. Pick a complex password with uppercase letters, lowercase letters, digits, and symbols. The password should not be longer than 16. Otherwise you'll get a BadRequest error.
hpcUserName User for running HPC applications with shared home directory and SSH public key authentication setup. This user cannot login from outside the cluster. Pick a valid username otherwise there will be a BadRequest error.
headNodeSize Size of the head node.
workerNodeSize Size of the worker nodes.
workerNodeCount This template creates N worker node. Use workerNodeCount to specify that N.
dataDiskSize The size in GB of each data disk that is attached to the VM. A RAID-0 volume is created with all data disks that is dataDiskSize * dataDiskCount in size.
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/slurm-on-sles12-hpc/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/slurm-on-sles12-hpc/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer