Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Site-to-Site VPN with active-active VPN Gateways with BGP

Sist oppdatert: 18.06.2021

This template allows you to deploy a site-to-site VPN between two VNets with VPN Gateways in configuration active-active with BGP. Each Azure VPN Gateway resolves the FQDN of the remote peers to determine the public IP of the remote VPN Gateway. Template runs as expected in Azure regions with availability zones.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
prefix naming prefix of the objects in the resource. it can be an empty string.
location1 First Azure region with Availability Zone
location2 Second Azure region with Availability Zone
vNet1Name Arbitrary name for the Azure Virtual Network 1
vNet2Name Arbitrary name for the Azure Virtual Network 2
vNet1AddressPrefix CIDR block representing the address space of the Azure VNet 1
vNet2AddressPrefix CIDR block representing the address space of the Azure VNet 2
subnet11Name Arbitrary name for the Azure subnet1 in VNet1
subnet12Name Arbitrary name for the Azure subnet2 in VNet1
subnet21Name Arbitrary name for the Azure subnet1 in VNet2
subnet22Name Arbitrary name for the Azure subnet2 in VNet2
subnet11Prefix CIDR block for subnet1 in VNet1- it is a subset of vNet1AddressPrefix address space
subnet12Prefix CIDR block for subnet2 in VNet1- it is a subset of vNet1AddressPrefix address space
gateway1subnetPrefix CIDR block for gateway subnet- it is a subset of vNet1AddressPrefix address space
subnet21Prefix CIDR block for subnet1 in VNet2- it is a subset of vNet2AddressPrefix address space
subnet22Prefix CIDR block for subnet2 in VNet2- it is a subset of vNet2AddressPrefix address space
gateway2subnetPrefix CIDR block for gateway subnet- it is a subset of vNet2AddressPrefix address space
gateway1Name Arbitrary name for the new gateway1
gateway2Name Arbitrary name for the new gateway2
gateway1PublicIP1Name Arbitrary name for public IP1 resource used for the new azure gateway1
gateway1PublicIP2Name Arbitrary name for public IP2 resource used for the new azure gateway1
gateway2PublicIP1Name Arbitrary name for public IP1 resource used for the new azure gateway2
gateway2PublicIP2Name Arbitrary name for public IP2 resource used for the new azure gateway2
gatewaySku The Sku of the Gateway
vpnGatewayGeneration (ingen beskrivelse tilgjengelig)
asnGtw1 BGP Autonomous System Number of the VPN Gateway1 in VNet1
asnGtw2 BGP Autonomous System Number of the VPN Gateway2 in VNet2
localGatewayName11 Arbitrary name for gateway resource representing VPN gateway1-public IP1
localGatewayName12 Arbitrary name for gateway resource representing VPN gateway1-publicIP2
localGatewayName21 Arbitrary name for gateway resource representing VPN gateway2-publicIP1
localGatewayName22 Arbitrary name for gateway resource representing VPN gateway2-publicIP2
connectionName11-21 Arbitrary name for the new connection between VPN gateway1 and the remote VPN Gateway2-public IP1
connectionName12-22 Arbitrary name for the new connection between VPN gateway1 and the remote VPN Gateway2-public IP2
connectionName21-11 Arbitrary name for the new connection between VPN gateway2 and the remote VPN Gateway1-public IP1
connectionName22-12 Arbitrary name for the new connection between VPN gateway2 and the remote VPN Gateway1-public IP2
sharedKey Shared key (PSK) for IPSec tunnels
vm1Name name of the VM in subnet1 in VNet1
vm2Name name of the VM in subnet1 in VNet2
vmSize Size of the Virtual Machine
adminUsername administrator username of the VMs
adminPassword administrator password of the VMs
dnsLabelgtw1PubIP1 dns name of public IP1 of the VPN Gateway1. Must be lowercase. It should match with the regex: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$.
dnsLabelgtw1PubIP2 dns name of public IP2 of the VPN Gateway1. Must be lowercase. It should match with the regex: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$.
dnsLabelgtw2PubIP1 dns name of public IP1 of the VPN Gateway2. Must be lowercase. It should match with the regex: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$.
dnsLabelgtw2PubIP2 dns name of public IP2 of the VPN Gateway2. Must be lowercase. It should match with the regex: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/site-to-site-vpn-fqdn-bgp/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/site-to-site-vpn-fqdn-bgp/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer