Hopp over navigasjon

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy an Azure SignalR service

Sist oppdatert: 11.05.2021

This template creates an Azure SignalR Service using a template.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
name The globally unique name of the SignalR resource to create.
location Location for the SignalR resource.
pricingTier The pricing tier of the SignalR resource.
capacity The number of SignalR Unit.
serviceMode Visit https://github.com/Azure/azure-signalr/blob/dev/docs/faq.md#service-mode to understand SignalR Service Mode.
enableConnectivityLogs (ingen beskrivelse tilgjengelig)
enableMessagingLogs (ingen beskrivelse tilgjengelig)
enableLiveTrace (ingen beskrivelse tilgjengelig)
allowedOrigins Set the list of origins that should be allowed to make cross-origin calls.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.signalrservice/signalr/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.signalrservice/signalr/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer