The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy Shibboleth Identity Provider on Windows (single VM)

Sist oppdatert: 02.07.2018

This template deploys Shibboleth Identity Provider on Windows. It creates a single Windows VM, installs JDK and Apache Tomcat, deploys Shibboleth Identity Provider, and then configures everything for SSL access to the Shibboleth IDP. After the deployment is successful, you can go to https://your-server:8443/idp/profile/status to check success.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
adminUsername User name for the Virtual Machine administrator. Do not use simple names such as 'admin'.
adminPassword Password for the Virtual Machine administrator.
uniqueNamePrefix Unique name that will be used to generate various other names including the name of the Public IP used to access the Virtual Machine.
windowsOSVersion The Windows version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Windows version. Allowed values: 2008-R2-SP1, 2012-Datacenter, 2012-R2-Datacenter.
vmSize The size of the VM.
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/shibboleth-singlevm-windows/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/shibboleth-singlevm-windows/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer