Hopp over navigasjon

Create a Three VM Sharepoint Deployment

Sist oppdatert: 05.06.2018

This template creates three new Azure VMs, each with a public IP address and load balancer and a VNet, it configures one VM to be an AD DC for a new Forest and Domain, one with SQL Server domain joined and a third VM with a Sharepoint farm and site, all VMs have public facing RDP

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
sharepointFarmName The name of the Sharepoint farm
location The region to deploy the resources into
virtualNetworkName The name of the Virtual Network to Create
virtualNetworkAddressRange The address range of the new VNET
adSubnet The address range of the AD subnet created in the new VNET
sqlSubnet The address range of the SQL subnet created in the new VNET
spSubnet The address range of the SP subnet created in the new VNET
adNicIPAddress The IP address of the new AD VM
adminUsername The name of the Administrator of the new VM and Domain
adminPassword The password forthe Administrator account of the new VM and Domain
adVMSize The size of the AD VM Created
sqlVMSize The size of the SQL VM Created
spVMSize The size of the VM Created
domainName The FQDN of the AD Domain created
sqlServerServiceAccountUserName The SQL Server Service account name
sqlServerServiceAccountPassword The SQL Server Service account password
sharePointSetupUserAccountUserName The Sharepoint Setup account name
sharePointSetupUserAccountPassword The Sharepoint Setup account password
sharePointFarmAccountUserName The Sharepoint Farm account name
sharePointFarmAccountPassword The Sharepoint Farm account password
sharePointFarmPassphrasePassword The Sharepoint Farm Passphrase
spSiteTemplateName The Sharepoint Content Site Template Name
spDNSPrefix The DNS Prefix for the SharePoint Public IP Address
baseUrl URL to acquire other templates
spPublicIPNewOrExisting Indicates whether the Sharepoint farm's IP is new or existing
spPublicIPRGName Resource Group containing existing public IP for Sharepoint
sppublicIPAddressName Name of existing public IP resource for Sharepoint
storageAccountNamePrefix Name prefix of the new storage account created to store the VMs disks
storageAccountType The type of the Storage Account created

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/sharepoint-three-vm/mainTemplate.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/sharepoint-three-vm/mainTemplate.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer