Hopp over navigasjon

Create a HA Sharepoint Deployment

Sist oppdatert: 15.08.2018

This template creates 9 new Azure VMs, each group load balancer and a VNet. It configures a primary and backup AD Domain Controller for a new Forest and Domain, two SQL Servers and witness in AlwaysOn configuration and 4 Sharepoint VMs with a Sharepoint farm and site

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
location The region to deploy the resources into
sharepointFarmName The name of the Sharepoint farm
adminUsername The name of the Administrator of the new VMs and Domain
adminPassword The password for the Administrator account of the new VMs and Domain
adVMSize The size of the AD VMs Created
sqlVMSize The size of the SQL VMs Created
witnessVMSize The size of the Witness VM Created
spVMSize The size of the SP VMs Created
domainName The FQDN of the AD Domain created
sqlServerServiceAccountUserName The SQL Server Service account name
sqlServerServiceAccountPassword The SQL Server Service account password
sharePointSetupUserAccountUserName The Sharepoint Setup account name
sharePointSetupUserAccountPassword The Sharepoint Setup account password
sharePointFarmAccountUserName The Sharepoint Farm account name
sharePointFarmAccountPassword The Sharepoint Farm account password
sharePointFarmPassphrasePassword The Sharepoint Farm Passphrase
spSiteTemplateName The Sharepoint Content Site Template Name
storageAccountNamePrefix The prefix of the new storage account created to store the VMs disks, different storage accounts will be created for AD,SQL and Sharepoint VMs
storageAccountType The type of the Storage Account created
virtualNetworkAddressRange The address range of the new VNET in CIDR format
staticSubnet The address range of the subnet static IPs are allocated from in the new VNET
sqlSubnet The address range of the SQL subnet created in the new VNET
spWebSubnet The address range of the SP Web subnet created in the new VNET
spAppSubnet The address range of the SP App subnet created in the new VNET
adPDCNICIPAddress The IP address of the new AD VM
adBDCNICIPAddress The IP address of the new AD VM
sqlLBIPAddress The IP address of the new SQL ILB
spWebIPRGName Resource Group containing existing SP Web IP address
spWebIPNewOrExisting Indicates whether the Sharepoint farm's IP is new or existing
spWebIPAddressName The new or existing - depending on value of spWebIPNewOrExisting parameter - IP address name for SP Web
dnsPrefix The DNS Prefix for the Public IP Address for the Sharepoint Web Application
virtualNetworkName Name of virtual network to be created
baseUrl Base URL for Marketplace

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/sharepoint-server-farm-ha/mainTemplate.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/sharepoint-server-farm-ha/mainTemplate.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer