Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Create A Security Automation for all Alerts

Sist oppdatert: 12.05.2021

This template allows you to create an Azure Security Center Automation which triggers an empty logic app, which will be triggered by any Security Center Alert

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
automationName (ingen beskrivelse tilgjengelig)
location Location for the automation
logicAppName (ingen beskrivelse tilgjengelig)
logicAppResourceGroupName (ingen beskrivelse tilgjengelig)
subscriptionId The Azure resource GUID id of the subscription
alertSettings The alert settings object used for deploying the automation

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.security/securitycenter-create-automation-for-all-alerts/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.security/securitycenter-create-automation-for-all-alerts/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer