Hopp over navigasjon

Install Scrapy on Ubuntu using Custom Script Linux Extension

av Bin Xia
Sist oppdatert: 02.07.2018

This template deploys Scrapy on an Ubuntu Virtual Machine. The user can upload a spider to start to crawl. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP addresses and a Network Interface.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
newStorageAccountName Unique DNS Name for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed
dnsNameForPublicIP This is the dns name of the public IP
adminUsername Username for the Virtual Machines
adminPassword Password for the Virtual Machine
imagePublisher Image Publisher
imageOffer Image Offer
imageSKU Image SKU
vmSize Size of the Virtual Machine
publicIPAddressName Name of Public IP Address Name
vmName Name of Virtual Machine
virtualNetworkName Name of Virtual Network
nicName Name of Network Interface
spiderName Name of the spider
spiderUri Uri of the spider source

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/scrapy-on-ubuntu/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/scrapy-on-ubuntu/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer