Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

SAP LaMa template for SAP NetWeaver ASCS

Sist oppdatert: 14.05.2021

This template deploys a virtual machine and installs the required applications to use this virtual machine for SAP LaMa. The template also creates the required disk layout. For more information about managing Azure virtual machines with SAP LaMa, see https://docs.microsoft.com/azure/virtual-machines/workloads/sap/lama-installation.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
sapSystemId SAP System ID.
computerName The computer name. This parameter is also used as virtual machine name. It is required if you want to deploy this template using SAP LaMa.
osType The type of the operating system you want to deploy.
sapSystemSize The size of the SAP System you want to deploy.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine.
adminPasswordOrKey Password or ssh key for the Virtual Machine.
subnetId The id of the subnet you want to use.
deployEmptyTarget You can deploy an empty target if you want to use the virtual machine as a target for an instance relocate or similar. In this case, no additional disks or IP configurations are attached.
sapArtifactsLocation The location of the SAR archives. The location should contain archives for SAPCAR, SAP Host Agent, SAPACEXT, Microsoft Visual C++ Redistributable and the Microsoft ODBC driver for SQL Server.
sapArtifactsLocationSasToken The sasToken required to access sapArtifactsLocation.
sapcarFilename The filename for the sapcar application that matches the operating system you deploy. sapcar is used to extract the archives you provide in other parameters.
sapHostAgentArchiveFilename The filename of the SAP Host Agent archive. SAP Host Agent is deployed as part of this template depoyment.
sapacExtArchiveFilename The filename of the SAP Adaptive Extensions. SAP Note 2343511 lists the minimum patch level required for Azure.
vcRedistFilename The filename of the VC Runtime that is required to install the SAP Adaptive Extensions. This parameter is only required for Windows.
sapadmPassword Password for the sapadm account.
sapadmId The Linux User Id of the sapadm user. Not required for Windows.
sapsysGid The Linux group id of the sapsys group. Not required for Windows.
availabilityZone Zone number. Set to 0 if you do not want to use Availability Zones
location Location for all resources.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sap/sap-lama-ascs/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sap/sap-lama-ascs/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer