Hopp over navigasjon

SAP NW 3-tier compatible converged user image

Sist oppdatert: 23.02.2016

This template allows you to deploy a VM using a operating system that is supported by SAP.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
sapSystemId SAP System ID.
stackType The stack type of the SAP system.
osType The operating system type of the private OS image.
dbType The database type you want to use on the cluster. This information is used to create the load balancer
sapSystemSize The size of the SAP System you want to deploy.
systemAvailability Determines whether this is a high available deployment or not. A HA deployment contains multiple instances of single point of failures.
userImageVhdUri Uri of the user image.
userImageStorageAccount Name of the storage account where the user image is stored.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
newOrExistingSubnet Determines whether a new virtual network and subnet should be created or an existing subnet should be used.
subnetId The id of the subnet you want to use.

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/sap-3-tier-user-image-converged/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/sap-3-tier-user-image-converged/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer