SAP NetWeaver 3-tier (managed disk)

Sist oppdatert: 24.07.2017

This template allows you to deploy a VM using a operating system that is supported by SAP and Managed Disks.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
sapSystemId SAP System ID.
osType The type of the operating system you want to deploy.
sapSystemSize The size of the SAP System you want to deploy.
systemAvailability Determines whether this is a high available deployment or not. A HA deployment contains multiple instances of single point of failures.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
subnetId The id of the subnet you want to use.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/sap-3-tier-marketplace-image-md/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/sap-3-tier-marketplace-image-md/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer