Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Evidian SafeKit Farm Cluster

av d6p
Sist oppdatert: 13.07.2021

This template deploys a load balancing cluster with failover on 2 to 4 Windows or Linux VMs in different availability zones

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
OS Operating System to install
clusterNodes number of VM nodes to create
vmSize the VM size for all nodes
adminUser User for the Virtual Machines.
adminPassword Password for the Virtual Machines.
VIPDnsLabel Public VIP dns label. VIP fqdn will be like <vipdnslabel>.<location>.cloudapp.azure.com and must be globally unique.
VMDnsPrefix Public VM IP dns label prefix. VM fqdn will be like <vmdnsprefix>vm<i>.<location>.cloudapp.azure.com and must be unique.
location resources location (region must support Availability Zones)
safekitFileUri url of SafeKit package (optional, default to the appropriate Evidian website url).
_artifactsLocation base URL of deployment resources (template,subtemplates,scripts)
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/safekit/safekit-cluster-farm/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/safekit/safekit-cluster-farm/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer

Flere maler av d6p