Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Create two geo-replicated caches in a Virtual Network

Sist oppdatert: 29.04.2021

This template shows how to deploy two Premium tier Azure Cache for Redis instances into separate Virtual Networks and link them with geo-replication.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
location The location of the existing primary virtual network and new primary cache.
existingPrimaryVirtualNetworkResourceGroupName The name of the resource group of the existing primary virtual network.
existingPrimaryVirtualNetworkName The name of the existing primary virtual network.
existingPrimaryCacheSubnetName The name of the existing primary cache subnet.
newPrimaryCacheName The name of the new primary cache.
secondaryLocation The location of the existing secondary virtual network and new secondary cache.
existingSecondaryVirtualNetworkResourceGroupName The name of the resource group of the existing secondary virtual network.
existingSecondaryVirtualNetworkName The name of the existing secondary virtual network.
existingSecondaryCacheSubnetName The name of the existing secondary cache subnet.
newSecondaryCacheName The name of the new secondary cache.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cache/redis-vnet-geo-replication/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cache/redis-vnet-geo-replication/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer