Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Setup notifications for backup alerts using Azure Monitor

Sist oppdatert: 07.04.2022

This template enables you to setup email notifications for your Recovery Services vaults using Azure Monitor, by deploying an alert processing rule and an action group

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
emailAddress Email addresses to which the notifications should be sent. Should be specified as an array of strings, for example, ['user1@contoso.com', 'user2@contoso.com'].
actionGroupName An action group is the channel to which a notification is sent, for example, email. Edit this field if you wish to use a custom name for the action group, otherwise, you can leave this unchanged. An action group name can have a length of 1-260 characters. You cannot use :,<,>,+,/,&,%,\,? or control characters. The name cannot end with a space or period.
actionGroupShortName Short name of the action group used for display purposes. Can be 1-12 characters in length.
alertProcessingRuleName An alert processing rule lets you associate alerts to action groups. Edit this field if you wish to use a custom name for the alert processing rule, otherwise, you can leave this unchanged. An alert processing rule name can have a length of 1-260 characters. You cannot use <,>,*,%,&,:,\,?,+,/,#,@,{,}.
alertProcessingRuleDescription Description of the alert processing rule.
alertProcessingRuleScope The scope of resources for which the alert processing rule will apply. You can leave this field unchanged if you wish to apply the rule for all Recovery Services vault within the subscription. If you wish to apply the rule on smaller scopes, you can specify an array of ARM URLs representing the scopes, eg. ['/subscriptions/<sub-id>/resourceGroups/RG1', '/subscriptions/<sub-id>/resourceGroups/RG2']

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-create-alert-processing-rule/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-create-alert-processing-rule/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer