Hopp over navigasjon

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Backup Resource Manager VMs using Recovery Services vault

Sist oppdatert: 14.06.2021

This template will use existing recovery services vault and existing backup policy, and configures backup of multiple Resource Manager VMs that belong to same resource group

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
existingVirtualMachinesResourceGroup Resource group where the virtual machines are located. This can be different than resource group of the vault.
existingVirtualMachines Array of Azure virtual machines. e.g. ["vm1","vm2","vm3"]
existingRecoveryServicesVault Recovery services vault name where the VMs will be backed up to.
existingBackupPolicy Backup policy to be used to backup VMs. Backup POlicy defines the schedule of the backup and how long to retain backup copies. By default every vault comes with a 'DefaultPolicy' which canbe used here.
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-backup-vms/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-backup-vms/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer