Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Qlik Sense Enterprise single node

Sist oppdatert: 21.05.2021

This template provisions a single node Qlik Sense Enterprise site. Bring your own license.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
virtualMachineName Name of virtual machine to create. Has to be unique in subscription.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
qlikSenseVersion Version of Qlik Sense to provision.
qlikSenseServiceAccount User to run the Qlik Sense services.
qlikSenseServiceAccountPassword Password for the Qlik Sense service account.
qlikSenseRepositoryPassword Password for the Qlik Sense Repository user.
qlikSenseSerial Password for the Qlik Sense Repository user. Replace with your license details to license server during provisioning.
qlikSenseControl Control key for Qlik Sense license. Replace with your license details to license server during provisioning.
qlikSenseOrganization Organization owner of license. Replace with your license details to license server during provisioning.
qlikSenseName Name of licensed organization. Replace with your license details to license server during provisioning.
virtualMachineSize Size of VM to be created. Recommended start size is Standard_DS3_V2
windowsOSVersion The Windows version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Windows version.
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/qlik/qlik-sense-enterprise/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/qlik/qlik-sense-enterprise/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer