Puppet agent on Windows VM

Sist oppdatert: 17.12.2015

Kostnadsoverslag

$208.4577000000

Anslått månedlig kostnad

Forstå hvordan dette ble beregnet og tilpass til dine behov

Priskalkulator

Deploy a windows VM with Puppet Agent

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
storageAccountNamePrefix Name prefix of the storage account to hold your VM disk.
dnsLabelPrefix Unique DNS Name
adminUserName Admin user name for the Virtual Machines
adminPassword Admin password name for the Virtual Machines
vmSize VM Size for creating the Virtual Machine
puppet_master_server_url Puppet Master URL

Bruke malen

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/puppet-agent-windows/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell
Kommandolinje
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/puppet-agent-windows/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer