The Azure Quickstart templates are currently available in English

Azure private DNS domain hosting example

Sist oppdatert: 11.05.2021

This template shows how to create a private DNS zone and optionally enable VM registration

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
privateDnsZoneName Private DNS zone name
vmRegistration Enable automatic VM DNS registration in the zone
vnetName VNet name
vnetAddressPrefix Address prefix
subnet1Prefix Subnet 1 Prefix
subnet1Name Subnet 1 Name
subnet2Prefix Subnet 2 Prefix
subnet2Name Subnet 2 Name
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/private-dns-zone/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/private-dns-zone/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer