Hopp over navigasjon

The Azure Quickstart templates are currently available in English

PostgreSQL 10 on Ubuntu VMs

Sist oppdatert: 06.05.2021

This template creates PostgreSQL streaming replication from one master to one or more slaves each configured with multiple striped data disks. The database servers are deployed into a private subnet with an optional externally accessible jumpbox.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
domainName Domain name of the public jumpbox
adminUsername Virtual machine administrator username
adminPassword Virtual machine administrator password
tshirtSize T-shirt size of the PostgreSQL deployment
replicatorPassword The replication password used for PostgreSQL streaming replication
jumpbox The flag allowing to enable or disable provisioning of the jumpbox VM that can be used to access the PostgreSQL environment
jumpBoxSize Size of the jumpbox VM, ignored if jumbox is disabled.
virtualNetworkName Virtual network name
location Location for all resources.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/postgre/postgresql-on-ubuntu/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/postgre/postgresql-on-ubuntu/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer