Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Create a Point-to-Site Gateway with Azure AD

Sist oppdatert: 28.09.2021

This template deploys a VPN Virtual Network Gateway configured with an Azure Active Directory Point-to-Site connection

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
virtualNetworkName Name for the virtual network
location Location for the resources
frontendSubName Name for the frontend subnet
virtualNetworkPrefix CIDR block representing the address space of the VNet
frontendSubPrefix CIDR block for the front end subnet, subset of VNet address space
gatewaySubPrefix CIDR block for the gateway subnet, subset of VNet address space
gatewayName Name for the new gateway
gatewayPublicIPName Name for public IP resource used for the new azure gateway
gatewaySku The SKU of the Gateway. This must be either Standard or HighPerformance to work with OpenVPN
vpnType Route based (Dynamic Gateway) or Policy based (Static Gateway)
vpnClientAddressPool The IP address range from which VPN clients will receive an IP address when connected. Range specified must not overlap with on-premise network

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/point-to-site-aad/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/point-to-site-aad/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer