Hopp over navigasjon

pf on FreeBSD Setup

Sist oppdatert: 01.08.2018

This template helps you setup a development environment where you can NAT firewall with round-robin load balancing using FreeBSD's pf on Azure.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
frontendPrivateNicIP1 Frontend VM private IP address which resides in private subnet.
frontendPrivateNicIP2 Frontend VM public IP address which resides in public subnet.
backendVM1PrivateNicIP Backend VM1 private IP address which resides in private subnet.
backendVM2PrivateNicIP Backend VM2 private IP address which resides in private subnet.
frontendVmSize Frontend VM size, please choose proper size which allow 2 NICs.
frontendVmStorageAccountType Type of frontend VM storage account.
backendVmSize Backend VM size.
backendVmStorageAccountType Type of backend VM storage account.
adminUsername User name for the Virtual Machine
adminPassword Password for frontend and backend VMs.
vnetAddressPrefix Address prefix for VNET.
publicSubnetAddressPrefix Address prefix for public subnet.
privateSubnetAddressPrefix Address prefix for private subnet.
networkPrefix Network prefix.
domainNamePrefix DNS Label for the Public IP. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/pf-freebsd-setup/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/pf-freebsd-setup/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer

Flere maler av ostclilideng