OpenShift Origin on RHEL (On Demand image) or CentOS

Sist oppdatert: 28.09.2016

This template deploys OpenShift Origin consisting of a single master and a user-defined number of nodes.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
_artifactsLocation The base URL where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
masterVmSize OpenShift Master VM size
nodeVmSize OpenShift Node VM(s) size
osImage OS to use for image - CentOS or RHEL
openshiftMasterHostname OpenShift Master hostname
openshiftMasterPublicIpDnsLabelPrefix OpenShift Master VM public IP DNS name. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
nodeLbPublicIpDnsLabelPrefix OpenShift Nodes Load Balancer public IP DNS name. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
nodePrefix OpenShift Node VM prefix
nodeInstanceCount Number of OpenShift nodes
adminUsername Admin username for both OS login and OpenShift login
adminPassword Password for OpenShift login
sshPublicKey SSH public key on all VMs
subscriptionId Azure Subscription ID
keyVaultResourceGroup Resource Group that contains the Key Vault
keyVaultName Name of the Key Vault
keyVaultSecret Key Vault Secret Name that contains the Private Key
defaultSubDomainType Default Subdomain type - xip.io or custom (defined in next parameter)
defaultSubDomain Default Subdomain for application routing (Wildcard DNS). Entry is ignored if defaultSubDomainType set to xipio

Bruke malen

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/openshift-origin-rhel/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell
Kommandolinje
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/openshift-origin-rhel/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer