Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Openshift Container Platform 4.3

Sist oppdatert: 14.05.2021

Openshift Container Platform 4.3

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
_artifactsLocation The base URL where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken Token for the base URL where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
location Region where the resources should be created in
clusterName Cluster resources prefix
dnsZone Domain name created with the App Service
dnsZoneRG Resource Group that contains the domain name
fipsEnabled Enable FIPS encryption
privateOrPublicEndpoints Public or private facing endpoints
newOrExistingNetwork Deploy in new cluster or in existing cluster. If existing cluster, make sure the new resources are in the same zone
existingVnetResourceGroupName Resource Group for Existing Vnet.
virtualNetworkName Name of new or existing virtual network
virtualNetworkCIDR VNet Address Prefix. Minimum address prefix is /16
masterSubnetName Name of new or existing master subnet
masterSubnetPrefix Master subnet address prefix
workerSubnetName Name of new or existing worker subnet
workerSubnetPrefix Worker subnet address prefix
bastionSubnetName Name of new or existing bastion subnet
bastionSubnetPrefix Worker subnet address prefix
singleZoneOrMultiZone Deploy to a Single AZ or multiple AZs
bastionVmSize Bastion Host VM size. Use VMs with Premium Storage support only.
masterVmSize OpenShift Master VM size. Use VMs with Premium Storage support only.
workerVmSize OpenShift Node VM(s) size. Use VMs with Premium Storage support only.
masterInstanceCount Number of OpenShift masters.
workerInstanceCount Number of OpenShift nodes
storageOption (ingen beskrivelse tilgjengelig)
pxSpecUrl Portworx Spec URL. See README on how to generate the URL
dataDiskSize Size of Datadisk in GB for NFS storage
enableNfsBackup Enable Backup on NFS node
adminUsername Administrator username on all VMs and first user created for OpenShift login
openshiftUsername User created for OpenShift login
openshiftPassword Password for OpenShift login
sshPublicKey SSH public key for all VMs
pullSecret Pull Secret json or reference to keyvault pull secret is stored
aadClientId Azure AD Client ID
aadClientSecret Azure AD Client Secret

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/openshift/openshift-container-platform/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/openshift/openshift-container-platform/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer