Deploy OpenLDAP cluster on Ubuntu.

Sist oppdatert: 22.01.2016

Kostnadsoverslag

$29.8977000000

Anslått månedlig kostnad

Forstå hvordan dette ble beregnet og tilpass til dine behov

Priskalkulator

This template deploys an OpenLDAP cluster on Ubuntu. It creates multiple Ubuntu VMs (up to 5, but can be easily increased) and does a silent install of OpenLDAP on them. Then it sets up N-way multi-master replication on them. After the deployment is successful, you can go to /phpldapadmin to start congfiguring OpenLDAP.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
vmAdminUsername User name for the Virtual Machine administrator. Do not use simple names such as 'admin'.
vmAdminPassword Password for the Virtual Machine administrator.
directoryAdminPassword Password for the OpenLDAP directory administrator.
organization Name of the organization for which the directory is being created.
namePrefix Unique name that will be used to generate various other names including the name of the Public IP used to access the Virtual Machine.
vmCount Number of VMs in the cluster.
vmSize The size of the VM.

Bruke malen

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/openldap-cluster-ubuntu/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell
Kommandolinje
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/openldap-cluster-ubuntu/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer