Hopp over navigasjon

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Openchain Validator (single-node)

Sist oppdatert: 09.06.2021

This template creates a single-node Openchain validator node. The endpoint is exposed over HTTP so it is only recommended for testing and development purposes. Openchain is a Blockchain technology stack suited for organizations wishing to issue and manage digital assets in a robust, secure and scalable way. See openchain.org for more information.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
vmSize The size of the virtual machines used when provisioning the node.
openchainVersion The version of Openchain to deploy.
openchainAdminKey The address of the administrator of the Openchain instance.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Openchain instance.
openPermissions If True, anyone can join the ledger after generating a key pair. If False, users must be granted permission to transact on the ledger (except for the admin).
location Location for all resources.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/blockchain/openchain-blockchain-coinprism/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/blockchain/openchain-blockchain-coinprism/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer