Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

OMS VMM Analytics

Sist oppdatert: 24.05.2021

Provides a single view of the jobs' status across multiple VMM instances that helps you gain insight about the health & performance of these jobs.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
workspaceName Specify the name of the OMS workspace
location Specify the region for all resources
pricingTier Specify the pricing tier
automationName Specify the name of the Azure Automation account
vmmServers Specify the comma seperated list of the on-prem VMM server(s)

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/oms-vmm-analytics/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/oms-vmm-analytics/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer