Hopp over navigasjon

OMS SCOM ACS Solution

Sist oppdatert: 13.03.2017

Adds the SCOM ACS custom Solution into an OMS Workspace

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
workspaceName A valid Log Analytics workspace name (to add the Solution to your Workspace); or provide a neme for a new OMS Workspace to be created for you.
workspaceRegionId Region of the Log Analytics workspace
pricingTier Service Tier: Free, Standalone, or PerNode

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/oms-scomacs-solution/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/oms-scomacs-solution/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer