Hopp over navigasjon

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Add an existing storage account to OMS

Sist oppdatert: 11.06.2021

This template adds a storage account into OMS Log Analytics and select multiple tables for ingestion.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
omsWorkspaceName Specify name of your OMS workspace
location Select OMS region
existingStorageAccountName Specify the name of the existing storage account to add to OMS
existingStorageAccountResourceGroupName Resource group containing the storage account
table Select the table to add to OMS

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/oms-existing-storage-account/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/oms-existing-storage-account/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer