Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Azure Network Security Group Analytics

Sist oppdatert: 21.05.2021

Azure Network Security Group Analytics with Azure Log Analytics (OMS)

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
workspaceName Specify the workspace name
location Specify the workspace region
LineChartBuilderBladeId Line Chart Builder Blade Id
NotableQueriesBuilderBladeId Notable Queries Builder Blade Id
LineChartBuilderTileId Line Chart Builder Tile Id
LineChartBuilderBladetabGroupId1 (ingen beskrivelse tilgjengelig)
LineChartBuilderBladetabGroupId2 (ingen beskrivelse tilgjengelig)
NotableQueriesBuilderBladetabGroupId1 (ingen beskrivelse tilgjengelig)
NotableQueriesBuilderBladetabGroupId2 (ingen beskrivelse tilgjengelig)

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/oms-azurensg-solution/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/oms-azurensg-solution/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer

Flere maler av dougbrad