Hopp over navigasjon

The Azure Quickstart templates are currently available in English

GPU Vm with OBS-Studio, Skype, MS-Teams for event streaming

Sist oppdatert: 14.05.2021

This template creates a GPU Vm with OBS-Studio, Skype, MS-Teams for event streaming. It creates the VM in a new vnet, storage account, nic, and public ip with the new compute stack. All installation process based on Chocolately package manager

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
location Location of ressources
vm_name Local name for the VM can be whatever you want
adminUsername User name for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
vmSize Desired Size of the VM. Any valid option accepted but if you choose premium storage type you must choose a DS class VM size.
virtualNetwork_name (ingen beskrivelse tilgjengelig)
nic_name (ingen beskrivelse tilgjengelig)
publicIPAddress_name (ingen beskrivelse tilgjengelig)
dnsprefix (ingen beskrivelse tilgjengelig)
networkSecurityGroup_name (ingen beskrivelse tilgjengelig)
setupChocolateyScriptFileName PowerShell script name to execute
_artifactsLocation Public uri location of PowerShell Chocolately setup script
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
chocoPackages List of Chocolatey packages to install separated by a semi-colon eg. linqpad;sysinternals

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/obs/obs-studio-stream-vm-chocolatey/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/obs/obs-studio-stream-vm-chocolatey/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer