Hopp over navigasjon

The Azure Quickstart templates are currently available in English

NSG Flow Logs with traffic analytics

Sist oppdatert: 05.10.2021

This template creates a NSG Flow log on an existing NSG with traffic analytics

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
flowlogName Flow Log name
location Flow Log location
networkWatcherName Network Watcher name
networkWatcherResourceGroup Network Watcher Resource Group
existingNsgId Network Security Group resource id
existingFlowLogStorageAccountId Storage account resource id
logAnalyticsWorkspaceId Log analytics workspace resource id

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/nsg-flow-logs-with-traffic-analytics/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/nsg-flow-logs-with-traffic-analytics/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer