Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Highly available NFS cluster in Ubuntu

Sist oppdatert: 29.07.2021

Deploys a highly availe 2-VM NFS cluster based on DRBD, Pacemaker and Corosync with Ubuntu.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
location Azure location where this template is to be deployed
subnetId Azure resource ID of the subnet where this NFS-HA cluster is to be deployed
node0IPAddr IP address of node 0 (statically assigned). E.g., 10.0.0.11. Must belong to the IP range of the specified subnet
node1IPAddr IP address of node 1 (statically assigned). E.g., 10.0.0.22. Must belong to the IP range of the specified subnet
nfsClientsIPRange IP range of the allowed NFS clients. E.g., 10.0.0.0/24
lbFrontEndIpAddr IP address of the load balancer front-end (statically assigned). E.g., 10.0.0.100. Must belong to the IP range of the specified subnet
enableAccelNwSwitch Switch to enable Azure Accelerated Networking (Note: this feature is NOT available for D1-level VM SKU)
vmSku Azure VM SKU for the NFS HA VMs
adminUserName VM admin user name
sshPublicKey SSH public key for the admin user
osType OS type (offer/publisher/sku/version) info
osDiskStorageType Azure storage type for all VMs' OS disks. With htmlLocalCopySwith true, Premium_LRS (SSD) is strongly recommended, as PHP files will be served from OS disks.
dataDiskCountPerVM Number of data disks per VM. 2 or more disks will be configured as RAID0
dataDiskSizeInGB Size per disk in an NFS server
resourcesUniqueString Unique string of fixed length (e.g., 6) identifying related resources

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/nfs-ha-cluster-ubuntu/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/nfs-ha-cluster-ubuntu/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer