Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Hyper-V Host Virtual Machine with nested VMs.

Sist oppdatert: 23.06.2021

Deploys a Virtual Machine to by a Hyper-V Host and all dependent resources including virtual network, public IP address and route tables.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
location Location for all resources.
HostPublicIPAddressName Resource Name for Public IP address attached to Hyper-V Host
virtualNetworkName Hyper-V Host and Guest VMs Virtual Network
virtualNetworkAddressPrefix Virtual Network Address Space
NATSubnetName NAT Subnet Name
NATSubnetPrefix NAT Subnet Address Space
hyperVSubnetName Hyper-V Host Subnet Name
hyperVSubnetPrefix Hyper-V Host Subnet Address Space
ghostedSubnetName Ghosted Subnet Name
ghostedSubnetPrefix Ghosted Subnet Address Space
azureVMsSubnetName Azure VMs Subnet Name
azureVMsSubnetPrefix Azure VMs Address Space
HostNetworkInterface1Name Hyper-V Host Network Interface 1 Name, attached to NAT Subnet
HostNetworkInterface2Name Hyper-V Host Network Interface 2 Name, attached to Hyper-V LAN Subnet
HostVirtualMachineName Name of Hyper-V Host Virtual Machine, Maximum of 15 characters, use letters and numbers only.
HostVirtualMachineSize Size of the Host Virtual Machine
HostAdminUsername Admin Username for the Host Virtual Machine
HostAdminPassword Admin User Password for the Host Virtual Machine

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/nested-vms-in-virtual-network/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/nested-vms-in-virtual-network/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer