Install Mongo DB on an Ubuntu VM using Custom Script Linux Extension

Sist oppdatert: 22.03.2015

Kostnadsoverslag

$15.0177000000

Anslått månedlig kostnad

Forstå hvordan dette ble beregnet og tilpass til dine behov

Priskalkulator

This template deploys Mongo DB on an Ubuntu Virtual Machine. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP addresses and a Network Interface.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
newStorageAccountName (ingen beskrivelse tilgjengelig)
dnsNameForPublicIP (ingen beskrivelse tilgjengelig)
adminUserName (ingen beskrivelse tilgjengelig)
adminPassword (ingen beskrivelse tilgjengelig)
imagePublisher Image Publisher
imageOffer Image Offer
imageSKU Image SKU
vmSize (ingen beskrivelse tilgjengelig)
publicIPAddressName (ingen beskrivelse tilgjengelig)
vmName (ingen beskrivelse tilgjengelig)
virtualNetworkName (ingen beskrivelse tilgjengelig)
nicName (ingen beskrivelse tilgjengelig)

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/mongodb-on-ubuntu/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/mongodb-on-ubuntu/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer