Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Provision a Mobile App with a SQL Database

Sist oppdatert: 11.05.2021

This template provisions a Mobile App, SQL Database, and Notification Hub. It configures a connection string in the mobile app for the database and notification hub.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
appName The name of the mobile app that you wish to create.
hostingPlanSettings The settings of the existing hosting plan.
sqlServerAdminLogin The account name to use for the database server administrator.
sqlServerAdminPassword The password to use for the database server administrator.
sqlDatabaseEdition The type of database to create.
sqlDatabaseCollation The database collation for governing the proper use of characters.
sqlDatabaseMaxSizeBytes The maximum size, in bytes, for the database
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/mobile-app-create/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/mobile-app-create/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer