Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

min.io Azure Gateway

Sist oppdatert: 05.05.2021

Fully private min.io Azure Gateway deployment to provide an S3 compliant storage API backed by blob storage

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
location Location of all resources to be deployed
virtualNetworkAddressPrefix VNET address space.
virtualNetworkSubnetAddressPrefix Subnet address space.
agentPoolVmSku VM SKU for AKS user node pool
maxpods AKS max pods per node
nodecount Initial node count for AKS user node pool
mincount Min count for AKS user node pool autoscaling
maxcount Max count for AKS user node pool autoscaling
linuxSSHKey Public key for SSH authentication
adminUsername Linux admin username for AKS cluster nodes
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access artifacts
utcValue (ingen beskrivelse tilgjengelig)

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/minio/minio-azure-gateway/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/minio/minio-azure-gateway/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer