Hopp over navigasjon

Install a Minecraft Server on an Ubuntu VM.

Sist oppdatert: 07.10.2018

This template deploys and sets up a customized Minecraft server on an Ubuntu Virtual Machine.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
minecraftUser Your Minecraft user name
adminUsername Admin user name you will use to log on to the Virtual Machine.
adminPassword Password for the admin user name.
dnsNameForPublicIP Put a unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
virtualMachineSize This is the Azure Virtual Machine size, and will affect the cost. If you don't know, just leave the default value.
difficulty 0 - Peaceful, 1 - Easy, 2 - Normal, 3 - Hard
level-name Name of your world
gamemode 0 - Survival, 1 - Creative, 2 - Adventure, 3 - Spectator
white-list Only ops and whitelisted players can connect
enable-command-block enable command blocks
spawn-monsters Enables monster spawning
generate-structures Generates villages etc.
level-seed Add a seed for your world
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/minecraft-on-ubuntu/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/minecraft-on-ubuntu/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer