Hopp over navigasjon

Memcached service cluster using multiple Ubuntu VMs

Sist oppdatert: 14.06.2018

This template creates one or more memcached services on Ubuntu 14.04 VMs in a private subnet. It also creates one publicly accessible Apache VM with a PHP test page to confirm that memcached is installed and accessible.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
newStorageAccountName Unique name of the new storage account that will be created to store virtual machine VHDs
domainName Domain name of the publicly accessible Apache test web server
adminUsername Virtual machine administrator username
adminPassword Virtual machine administrator password
memcachedVmSize Size of the memcached virtual machine
apacheVmSize Size of the Apache virtual machine
numberOfMemcachedInstances Number of memcached virtual machines to provision
virtualNetworkName Virtual network name
addressPrefix Virtual network address prefix
subnetDmzName Name of the DMZ subnet for VMs that will be accessible from the web
subnetDmzPrefix Address prefix for the DMZ subnet
subnetMemcachedName Name of the Memcached subnet for VMs that are accessible from the DMZ but do not have public IPs
subnetMemcachedPrefix Address prefix for the Memcached subnet
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/memcached-multi-vm-ubuntu/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/memcached-multi-vm-ubuntu/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer