The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create MATLAB Distributed Computing Server??? cluster

Sist oppdatert: 27.04.2016

Create MATLAB Distributed Computing Server??? cluster

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
dnsLabelPrefix DNS Label where the client node will be exposed. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
adminUsername User name for all Virtual Machine in the cluster. Pick a valid username otherwise there will be a BadRequest error.
adminPassword Admin password. Pick a complex password with uppercase letters, lowercase letters, digits, and symbols. The password should not be longer than 16. Otherwise you'll get a BadRequest error.
vmSizeClient Size of the Matlab client nodes.
vmSizeMJS Size of the MJS node.
vmSizeWorker Size of the worker nodes.
numWorkerVms Number of VMs to create that run the workers. Client and MJS VM don't count into this number.
numWorkerOnMJS Number of workers running on the master MJS VM. Zero is the default and recommended. -1 means auto detecting based on cpu cores.
numWorkersWorker Number of workers running on each worker VM. -1 will create one worker per core.
imageUri The URL to the disk image in blob that will be used to create all VMs
vhdContainer This is the container URL that will hold all VHDs for the VMs
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/matlab-cluster/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/matlab-cluster/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer

Flere maler av Yiding Zhou