Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Deploy Azure Database for MariaDB with VNet

Sist oppdatert: 12.04.2022

This template provides a way to deploy an Azure database for MariaDB with VNet integration.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
serverName Server Name for Azure database for MariaDB
administratorLogin Database administrator login name
administratorLoginPassword Database administrator password
skuCapacity Azure database for MariaDB compute capacity in vCores (2,4,8,16,32)
skuName Azure database for MariaDB sku name
skuSizeMB Azure database for MariaDB Sku Size
skuTier Azure database for MariaDB pricing tier
skuFamily Azure database for MariaDB sku family
mariadbVersion MariaDB version
location Location for all resources.
backupRetentionDays MariaDB Server backup retention days
geoRedundantBackup Geo-Redundant Backup setting
virtualNetworkName Virtual Network Name
subnetName Subnet Name
virtualNetworkRuleName Virtual Network RuleName
vnetAddressPrefix Virtual Network Address Prefix
subnetPrefix Subnet Address Prefix

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.dbformariadb/managed-mariadb-with-vnet/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.dbformariadb/managed-mariadb-with-vnet/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer