Hopp over navigasjon

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Azure Machine Learning end-to-end secure setup

Sist oppdatert: 29.09.2021

This set of Bicep templates demonstrates how to set up Azure Machine Learning end-to-end in a secure set up. This reference implementation includes the Workspace, a CPU compute cluster, a GPU compute cluster, compute instance and attached private AKS cluster.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
prefix Prefix for all resource names.
location Azure region used for the deployment of all resources.
tags Set of tags to apply to all resources.
vnetAddressPrefix Virtual network address prefix
trainingSubnetPrefix Training subnet address prefix
scoringSubnetPrefix Scoring subnet address prefix
azureBastionSubnetPrefix Bastion subnet address prefix
deployJumphost Deploy a Bastion jumphost to access the network-isolated environment?
dsvmJumpboxUsername Jumphost virtual machine username
dsvmJumpboxPassword Jumphost virtual machine password
amlComputePublicIp Enable public IP for Azure Machine Learning compute nodes

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-end-to-end-secure/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-end-to-end-secure/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer