Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

User assigned identity role assignment template

Sist oppdatert: 14.05.2021

A template that creates role assignments of user assigned identity on resources that Azure Machine Learning workspace depends on

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
primaryUserAssignedIdentityResourceGroup Resource group of User Assigned Identity passed in workspace.properties.primaryUserAssignedIdentity.
primaryUserAssignedIdentityName Resource name of User Assigned Identity passed in workspace.properties.primaryUserAssignedIdentity.
assignWorkspaceResourceGroup If assign AML workspace resource group permissions.
workspaceResourceGroup Resource group of AML workspace resource group.
assignWorkspaceKeyVault If assign AML workspace keyvault permissions.
workspaceKeyVaultResourceGroup Resource group of AML workspace key vault.
workspaceKeyVaultName Resource name of AML workspace key vault.
assignWorkspaceStorageAccount If assign AML workspace storage account permissions.
workspaceStorageAccountResourceGroup Resource group of AML workspace storage account.
workspaceStorageAccountName Resource name of AML workspace storage account.
assignWorkspaceContainerRegistry If assign AML workspace container registry permissions.
workspaceContainerRegistryResourceGroup Resource group of AML workspace container registry.
workspaceContainerRegistryName Resource name of AML workspace container registry.
assignWorkspaceDataBrick If assign AML workspace linked Azure DataBrick permissions.
workspaceDataBrickResourceGroup Resource group of AML workspace linked Azure DataBrick.
workspaceDataBrickName Resource name of AML workspace linked Azure DataBrick.
assignWorkspaceCMKKeyVault If assign keyvault that hosts data encryption key of cmk workspace permissions.
workspaceCMKKeyVaultResourceGroup Resource group of keyvault that hosts data encryption key of cmk workspace.
workspaceCMKKeyVaultName Resource name of keyvault that hosts data encryption key of cmk workspace.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-dependencies-role-assignment/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-dependencies-role-assignment/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer