Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Create an Azure SQL Datastore

Sist oppdatert: 27.05.2021

This template creates a SQL datastore in Azure Machine Learning workspace.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
workspaceName Specifies the name of the Azure Machine Learning workspace which will hold this datastore target.
datastoreName The name of the datastore, case insensitive, can only contain alphanumeric characters and underscore
sqlServerName The SQL server name.
authenticationType Authentication type
userNameOrClientId The username of the database user or service principal/application ID.
passwordOrClientSecret The password of the database user or service principal's secret.
tenantId This is ignored if SQL Authentication is selected.
databaseName The database name.
authorityUrl Optional : Authority url used to authenticate the user.
resourceUrl Optional : Determines what operations will be performed on the database.
endpoint Optional : The endpoint of the sql server.
skipValidation Optional : If set to true, the call will skip datastore validation. Defaults to false
location The location of the Azure Machine Learning Workspace.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-datastore-create-sql/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-datastore-create-sql/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer