The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an Azure Machine Learning service workspace.

Sist oppdatert: 11.05.2021

This template creates an Azure Machine Learning service workspace.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
workspaceName Specifies the name of the Azure Machine Learning workspace.
location Specifies the location for all resources.
sku Specifies the sku, also referred as 'edition' of the Azure Machine Learning workspace.
storageAccountNewOrExisting (ingen beskrivelse tilgjengelig)
storageAccountName (ingen beskrivelse tilgjengelig)
storageAccountType (ingen beskrivelse tilgjengelig)
storageAccountResourceGroupName (ingen beskrivelse tilgjengelig)
keyVaultNewOrExisting Determines whether or not a key vault should be provisioned.
keyVaultName (ingen beskrivelse tilgjengelig)
keyVaultResourceGroupName (ingen beskrivelse tilgjengelig)
applicationInsightsNewOrExisting (ingen beskrivelse tilgjengelig)
applicationInsightsName (ingen beskrivelse tilgjengelig)
applicationInsightsResourceGroupName (ingen beskrivelse tilgjengelig)
containerRegistry The container registry resource id if you want to create a link to the workspace.
adbWorkspace Azure Databrick workspace resource id to be linked to the workspace
confidential_data Specifies that the Azure Machine Learning workspace holds highly confidential data.
encryption_status Specifies if the Azure Machine Learning workspace should be encrypted with customer managed key.
cmk_keyvault Specifies the customer managed keyVault arm id.
resource_cmk_uri Specifies if the customer managed keyvault key uri.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-create/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-create/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer