Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Create an Azure Machine Learning aks compute.

Sist oppdatert: 27.05.2021

This template creates an Azure Machine Learning aks compute.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
computeName The exposed port for the compute instance.
dnsServiceIP The exposed port for the compute instance.
vnetResourceGroupName Name of the resource group which holds the VNET to which you want to inject your compute in.
vnetName Name of the vnet which you want to inject your compute in.
subnetName Name of the subnet inside the VNET which you want to inject your compute in.
location The exposed port for the compute instance.
dockerBridgeCidr The exposed port for the compute instance.
serviceCidr The exposed port for the compute instance.
agentVmSize The Azure VM size of the agent VM nodes. This cannot be changed once the cluster is created.
agentCount The number of agent nodes in the Container Service..
cert The SSL cert data in PEM format encoded as base64 string
key The SSL key data in PEM format encoded as base64 string.
cname The CName of the cert.
leafDomainLabel The leaf domain label of public endpoint.
overwriteExistingDomain Value indicating whether to overwrite existing domain label.
renew Value indicating whether to renew certificate.
sslStatus SSL status. Allowed values are Enabled and Disabled.
workspaceName The exposed port for the compute instance.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-compute-create-akscompute/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-compute-create-akscompute/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer