Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Log Analytics workspace with solutions and data sources

Sist oppdatert: 30.01.2022

Deploys a Log Analytics workspace with specified solutions and data sources

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
location Location of the workspace
name Name of the workspace
sku Sku of the workspace
retentionInDays The workspace data retention in days. Allowed values are per pricing plan. See pricing tiers documentation for details.
solutions Solutions to add to workspace
automationAccountName Name of automation account to link to workspace
dataSources Datasources to add to workspace
enableDeleteLock Enable lock to prevent accidental deletion
enableDiagnostics Enable diagnostic logs
diagnosticStorageAccountName Storage account name. Only required if enableDiagnostics is set to true.
diagnosticStorageAccountResourceGroup Storage account resource group. Only required if enableDiagnostics is set to true.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.insights/log-analytics-with-datasources-solutions/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.insights/log-analytics-with-datasources-solutions/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer