Hopp over navigasjon

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a cross-region load balancer

Sist oppdatert: 11.05.2021

This template creates a cross-region load balancer with a backend pool containing two regional load balancers. Cross-region load balancer is currently available in limited regions. The regional load balancers behind the cross-region load balancer can be in any region.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
projectName Specifies a project name that is used for generating resource names.
location-cr Specifies the location for the cross-region load balancer. Available in limited regions.
location-r1 Specifies the location for the regional load balancer.
location-r2 Specifies the location for the regional load balancer.
adminUsername Specifies the virtual machine administrator username.
adminPassword Specifies the virtual machine administrator password.
vmSize Size of the virtual machine

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/load-balancer-cross-region/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/load-balancer-cross-region/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer